PNB

PNB Japan Branch
PNBジャパン支部

Zenkoku Ippan Tokyo General Union PNB Japan Branch represents workers at the Philippine National Bank, Tokyo Branch.

Zenkoku Ippan Tokyo General Union, tulad ng minumungkahi ng pangalang ito ay isang unyon kung saan ay hindi nililimitahan ang pagiging miyembro sa mga nagtatrabaho sa anumang  industriya, pangangalakal o lugar ng trabaho.

Ang pinagmulan ng Unyon ay buhat nung 1956, Halos kasing tagal ng kasaysayan ng pagiging ligal sa pag buo organisadong paggawa sa bansang Japan.

Halos lahat ng mga miyembro ng Tokyo General Union ay dayuhan karamihan ay nagtatarabaho sa Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Gunma and Tochigi Prefectures.

Tozen ay isa lamang sa tatlo o apat na pangkalahatang  unyon sa Tokyo area na may isang malaking bilang ng mga banyagang manggagawa.

Kahit na ang Tokyo General Union ay hindi nililimitahan ang pagiging miyembro, ito ay patunay na nabinuo sa aspeto ng konsentrasyon at pagdadalubhasa. Ang mga miyembro sa pangkalahatan ay nagtatrabaho sa industriya ng pagbabangko, pagtuturo sa wikang banyaga, at paglilimbag

Ang pinakamaliit na sangay ay may tatlong  miyembro lamang, habang ang pinakamalaking ay may higit sa 30. Ang mga sangay ay nangangasiwa sa pang-araw-araw na gawain ng unyon sa bawat lugar ng trabaho .

Bawat chapter ay nakikipagnegosasyon  sa mga employer hingil sa  taunang mga kondisyon sa pasuweldo.

Mamagitan lang ang Tokyo General Union Central office kung ang isang chapter ay nakatagpo ng problema o nangangailangan ng espesayal na lulong.

Ang chapter ng mga union ay pinagsama – sama sa iba’t ibang paraan. Una, and Executive Committee ng Zenkoku Ippan Tokyo General Union ay may dalawampung posisyon at mahuhusay na kinatawan ng meyembro ng iba’t ibang chapter. Pangalawa, may mga regular na naka-iskedyul na pagpupulong para sa mga kinatawan ng lahat ng chapter.

Liham, telegrama, e-mail at mga web page sa Internet ay isa  mga paraan na kung saan ang impormasyon at mga karanasan ay ibinahagi.

Mayroon ding mga  pangtitipong  ginaganap ang  unyon, kung saan maaaring  magkita kita ang mga kasapi ng iba’t-ibang sangay.

Ang Tozen ay lumalabang unyon, ito’y nangangahulugan na handa gumawa ng aksyon upang mahangad  ang layunin ng unyon.

sa kaso ng hindi pagkakaunawaan ligal, ang unyon ay gamitin ang anuman at lahat ng  paraan,  pagwawaksi (tulad ng nakatuon sa strike, rallies at leafletings, pag-file ng mga injunctions at dispute cases sa Labour Commission and Tokyo District Court), upang makamit ang tagumpay. Ito ay hindi maaaring sinabi ng lahat ng mga unyon sa Japan, gayunpaman

1956 Jonan Chusho Godo Rodokumiai (城南中小合同労働組合), ang unang Tokyo General Union, nabuo.

1960 Jonan Chushou Godo Rodokumiai  pangalan binago sa  Zenkoku Ippan Nambu Chiku Honbu (全国一般南部地区本部).

1973 Sony Language Labs (Sony LL) organized. Ito ay ang unang unionization ng mga dayuhan sa bansang Hapon.

1990 Kanto Teachers Union Federation (KTUF, 関東外国語教員組合連合) ay nabuo.

1991 General Union (ゼネラルユニオン) itinatag sa Osaka.

1994 NUGW Tokyo South (全国一般労働組合東京南部), Tokyo General Union, nabuo

1999 Fukuoka General Union (福岡ゼネラルユニオン) itinatag. National Union Voice union paper inilungsad.

2003 KTUF ay nabuwag. NUGW Tokyo South binago nito sa Ingles na pangalan na NUGW Tokyo Nambu.

2004 Nambu Foreign Workers Caucus (Nambu FWC, なんぶ外国人分科会) ay nabuo sa loob ng NUGW Tokyo Nambu.

2005 Unang demonstrasyon sa buwan ng Marso ginanap sa Shibuya, Tokyo.

2009 Nambu ALTs, PNB and SEI sangay ay nabuo,  Zenkoku Ippan Tokyo General Union (Tozen, 東ゼン) itinatag

Ang mayorya ng sangay ng Nambu FWC ay bunuto na iwan ang  NUGW Tokyo Nambu upang umanib sa Zenkoku Ippan Tokyo General Union. Zenkoku Ippan Tokyo General Union at magdaos ng unang General Convention sa Kamiyacho Tokyo . TUWU (Tozen University Workers Union) sanay any naitatag. SUITE ay bumuto na iwan ang NUGW Tokyo at umanib sa Zenkoku Ippan Tokyo General Union.

2011 Union des Personnels Locaux du Lycée Franco-Japonais de Tokyo (UPL) ay naitatag. Zenkoku Ippan Tokyo General Union HQ ay lumipat sa Yamabukicho, Shinjuku.